Sudjelovali samo na sajmu INTERKLIMA u travnju 2017. godine, gdje smo na maštovito uređenom štandu predstavili novosti naših principala od kojih ističemo prvi stropni „split“ bazenski odvlaživač zraka Microwell Siren.