Hlađenje farmi, staja i prostora sa životinjama vodenom maglom.
Normist sistemi – učinkoviti, ekonomični, fleksibilni i visoke kvalitete.

Područja termalne ugode i toplotni stres
Farme životinja svakako moraju rješavati problem „područja termalne ugode“ (Zones of thermal comfort – ZTC). Naime, izvan ovog područja životinje proživljavaju stres i šok pokušavajući održati homeotermiju*. To zahtijeva puno veći utrošak energije tako da preostaje manje energije za proizvodni proces (Bianca, 1976). Životinje mijenjaju svoje ponašanje, pogotovo u procesu prehrane, evidentne su promjene psihološke i metaboličke funkcije, kao i kvaliteta i kvantiteta u proizvodnji.

Izvan granica ZTC-a, organizam doživljava hipertermiju ali i hipotermiju, što kao posljedicu izaziva uginuće od hladnoće ili vrućine. Razlika između normalne i smrtonosne tjelesne temperature je u rasponu od 15 do 25°C na hladnoći, a samo 3 do 6°C na vrućini. To pojašnjava zašto hladnoća nije toliki problem kao što je vrućina, te zašto produktivne životinje pokazuju visoku toleranciju na hladnoću, a malu na vrućinu (Bianca 1976, Collier 1982).

*Homeotermija je termoregulacija koja održava stabilnom unutarnju temperaturu tijela, bez obzira na vanjske utjecaje. Često puta je ta temperatura (iako ne nužno) viša od trenutne temperature zraka.

Ekonomski gubici povezani sa stresom od vrućine
Više je vrsta ekonomskih gubitaka u stočarstvu kao rezultat vrućinom uzrokovanog stresa. Gubici u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja, povećanoj smrtnosti i smanjenoj stopi reprodukcije, samo su neki od gubitaka.
Pokusima je dokazano da uslijed stresa od vrućine krave muzare jedu manje (od 16,5 do 20 kg/dan), piju više vode (od 82 do 86 l/dan) i proizvode manje mlijeka (od 16,5 do 20 l/dan) od krava koje se nalaze u termalno neutralnom prostoru.
Razna druga ispitivanja pokazala su da se na temperaturi od 32°C konzumacija krava smanjuje za 60%, a proizvodnja mlijeka za 40%.

U Tunisu, na jednoj farmi krava muzara, tijekom ljeta se smanjila proizvodnja mlijeka za 21%, a povećala se rektalna temperatura krava (bitan faktor za oplodnju) za 0,5°C u usporedbi s hladnijim razdobljem.

U studiji provedenoj u Turskoj na farmi pilića, pokazalo se da je konzumacija hrane pala sa 113,3 g po piliću na 96,5 g po piliću, proizvodnja jaja pala je sa 84,6% na 77,3%, kada je temperatura porasla sa 21,4°C na 27,6°C. Porast temperature sa 20°C na 32°C rezultira smanjenjem čvrstoće ljuske jaja sa 346,5±5,8µ na 326,6±5,4µ i povećanju razbijenih jaja sa 8,7% na 33,3%.

Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, ukupan gubitak u stočarstvu i peradarstvu biti će oko 2,4 milijarde dolara godišnje ako se ne poduzme nešto kako bi se smanjile vrućine na farmama.


Adijabatsko hlađenja zraka vodenom maglom

Proizvedena magla sastoji se od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim tlakom kroz sitni otvor sapnica. Neophodan pritisak (cca. 70 bara) postiže se pomoću visokotlačne pumpe. Voda se distribuira prema sapnicama kroz posebne visokotlačne cijevi. Jednom kada voda dođe do sapnice, pomoću visokog pritiska se pretvara u čestice vodene magle veličine 3µ – 5µ.
Prednost hlađenja vodenom maglom je njeno brzo hlapljenje. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim zrakom, veoma brzo ishlapljuje apsorbirajući pritom i toplinu, što rezultira hlađenjem zraka. Ishlapljivanje i hlađenje je veće što je viša temperatura, a manja vlažnost zraka. Ipak, i u vlažnim područjima ima efekata, tako da se koriste ventilatori koji olakšavaju ishlapljivanje raspršene vode.

Sistem hlađenja vodenom maglom je idealan za vruće prostore kao što su farme krava, svinja i peradi, jer je vrlo jednostavno projektiranje i instaliranje sistema.
U ponudi su fleksibilne visokotlačne cijevi i INOX cijevi.
Troškovi održavanja sistema su mali, a efekti hlađenja vrlo veliki u usporedbi s drugim sistemima hlađenja.
Sistem je dugovječan, jer je jednostavan i sastavljen od kvalitetnih i otpornih materijala.

Normist sistemi hlađenja maglom
Normist je tvrtka specijalizirana u proizvodnji sistema adijabatskog hlađenja zraka vodenom maglom, koju je započela 2000. godine. Uz navedene sisteme, proizvodni program već desetljećima čini isporuka avionskih dijelova za američku i tursku vojsku. Kao rezultat visoke kvalitete i povoljne cijene Normist izvozi svoje proizvode u više od 60 zemalja svijeta uključujući SAD, Nizozemsku, Englesku, Južnu Afriku, Australiju, Japan, Indiju, itd. Sa velikom proizvodnom linijom, Normist ima odgovor na svako pitanje i rješenje na svaki problem područja hlađenja vodenom maglom.

Neke od svjetskih referenci Normist iz sektora stočarstva i peradarstva

Efler farma, Aydin – Turska
Efler farma je izgrađena za higijensku proizvodnju mlijeka. To je najveća dosadašnja investicija u tom sektoru u Turskoj. Od rujna 2008. na farmi je 1.858 mliječnih krava koje proizvode 52 tone mlijeka na dan prema EU standardima.
Na farmi je postavljen sistem hlađenja zraka Normist. U sistemu se nalazi 12 pumpi s protokom od 23 l/min po pumpi, ukupnog protoka 276 l/min.

Rainbow Chicken farma, Hammersdale – Južnoafrička republika
Rainbow je najveći južnoafrički proizvođač pilića. Farma ima najnoviju tehnologiju za oplodnju i podizanje brojlera, te daljnju obradu i distribuciju svježih i smrznutih pilića.
Postavljen je sistem hlađenja zraka Normist, sa 48 pumpi protoka 4 l/min po pumpi dajući ukupan protok od 192 l/min. Pritom se hladi oko 1.700.000 pilića.

KATEGORIJA PROIZVODA

HLAĐENJE VODENOM MAGLOM

Odlike sistema:
● učinkovito snižava temperaturu zraka
● stvara farme i staje podnošljivima za boravak životinja i u vrijeme najvećih vrućina
● fleksibilan i prilagodljiv
● vrlo ekonomičan
● jednostavan za postavljanje
● nadogradiv
● visoke učinkovitosti
● visoke kvalitete svih dijelova sistema

Primjene
Sistem hlađenja vodenom maglom Normist i Technocooling idealan je za
● hlađenje farmi i staja
● staklenika i plastenika
● skladišta i proizvodnih hala
● terasa
● vrtova
● sportskih centara
● plaža
● bazena
● jahti
● specijalnog efekta magle

  • Uspješno poslujemo preko 35 godina

  • Zastupamo najbolje svjetske proizvođače u našoj djelatnosti

  • Poslovanje nam se bazira na kvaliteti, inovativnosti i energetskoj učinkovitosti

  • Osiguravamo podršku projektantima

  • Osiguravamo podršku prije, za vrijeme i nakon prodaje

  • Osiguravamo servis i originalne rezervne dijelove za naše uređaje

  • Surađujemo sa brojnim kooperantima u Hrvatskoj i regiji

Pomoć pri projektiranju
Radite li na nekom projektu Normist u suradnji s EMA d.o.o. pomoći će vam u integriranju sistema adijabatskog hlađenja u vaš projekt.

Pogledajte neke od brojnih zadovoljnih korisnika u Hrvatskoj i regiji na referentnoj listi.