U ožujku 2018. održali smo seminar u tvornici Microwell u Slovačkoj, kojem su prisustvovali neki od naših distributera iz Hrvatske. Prezentirane su novosti u programu bazenskih toplinskih pumpi i odvlaživača zraka, uključujući nove modele i opcije.