Za sve informacije u vezi distributera po regijama molimo kontaktirajte nas:

EMA d.o.o.
Martićeva 38
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: (385 1) 455 2707   (3 linije)
E-mail: ema@ema.hr
E-mail: ema@zg.t-com.hr