Da li ste upoznati s europskim zakonima o zaštiti zraka?
Ono što se do prije nekoliko godina smatralo dobrovoljnom brigom o okolišu, danas je u EU postala zakonska obaveza. Kako bi zadovoljili europske standarde koji su postali ili će uskoro postati i hrvatski, te izgradili učinkovite sustave za pročišćavanje zraka, velika sredstva će morati uložiti ne samo velike tvornice i industrijska postrojenja, već i male i srednje tvrtke koje imaju velikih problema s otpadnim zrakom. Takvi sustavi trebaju očistiti zagađeni zrak, kao i neugodne mirise u zraku, prije nego što ga ispuste u okoliš.

Naše rješenje za ovaj problem je Bioclimatic Phoenix compact.

Učinkovit i ekonomičan
Uz Bioclimatic Phoenix compact nudimo vam individualno osmišljena rješenja za probleme pročišćavanja otpadnog zraka sa zajamčenim stopostotnim učinkom.

Dugotrajno učinkovito smanjuje i uklanja:
• neugodne mirise
• otapala
• zagađivala

Neugodni mirisi
Glavna primjena Bioclimatic Phoenix compact sistema pročišćavanja otpadnog zraka je značajno smanjivanje problema uzrokovanih neugodnim mirisima. Tvrtke koje se nalaze u rezidencijalnim područjima morat će hitno riješiti te probleme, često prisiljene zakonskom regulativom. Dapače, zbog sve strožih zakona o zaštiti ljudi i okoliša, značajno raste broj privrednih grana i poslovnih subjekata koji moraju očistiti otpadni zrak prije nego ga ispuste u okoliš, poput:
• restorana
• kantina poduzeća
• hotela
• procesa obrade hrane (ribe i mesa)

Bioclimatic Phoenix compact postiže uklanjanje neugodnih mirisa isijavanjem visokoenergetskih UVC zraka.
Tijekom ovog procesa organske molekule mirisa se transformiraju pomoću foto-oksidacije.

Otapala
Novije europske uredbe o obradi otpadnog zraka mogle bi uzrokovati probleme brojnim tvrtkama, osobito onima koje ispuštaju visoke koncentracije zagađenog zraka te kao posljedicu imati čak i zatvaranje proizvodnih pogona. Stoga takve kompanije trebaju poduzeti mjere da bi smanjile razine zagađenja, poput:
• tiskara
• trgovina u kojima se prodaju boje i lakovi
• proizvođača boja i lakova

Takvima Bioclimatic Phoenix compact nudi pouzdan i ekonomičan sistem pročišćavanja otpadnog zraka. Temeljen na modularnoj konstrukciji, sistem može biti načinjen prema konkretnim željama kupca. Stoga je također isplativa investicija za mala i srednja poduzeća.

Zagađivači
Mnogostruki proizvodni procesi i unos sirovina stvaraju razna zagađivala koja se nalaze u otpadnom zraku u:
• kemijskoj industriji
• industriji plastike
• industriji proizvodnje gume
• industriji obrade metala
• industriji obrade drveta

Danas je zajedničko svim tim industrijama da trebaju ukloniti zagađivala iz otpadnog zraka.
Bioclimatic Phoenix compact će riješiti taj problem.


Odlike sistema Bioclimatic Phoenix compact

Bioclimatic Phoenix compact je najbolja kombinacija foto-oksidacije i katalizacije. Taj sustavni proces se odvija u reakcijskim modulima izrađenima po mjeri. Čišćenje zagađivala i neugodnih mirisa iz otpadnog zraka temelji se na fotokemijskim reakcijskim procesima. Dimenzioniranje sistema se projektira ne samo prema količini protoka zraka i koncentraciji zagađivala, već i prema smjesi zagađivala koji se nalaze u otpadnom zraku. Novorazvijene komponente i mogućnosti, kombinirane s najoptimalnijim pozicioniranjem unutar sistema, razlog su poboljšane efikasnosti i smanjenja veličine sistema za jednu trećinu.

Središte ovog inovativnog sustava je katalitički medij u obliku saća, postavljen kroz cijelu sekciju sistema.
Zbog toga je Bioclimatic Phoenix compact najbolja kombinacija foto-oksidacije i katalitičke tehnologije sa slijedećim ključnim prednostima:
• zadovoljava sve zakonske propise EU
• učinkovitost preko 90%
• najmanji utrošak energije, stoga i niski operativni troškovi
• proces se odvija na sobnoj temperaturi
• mogućnost obustavljanja rada
• pogodan kod manjih protoka zraka
• proširiv uslijed modularne konstrukcije
• jednostavno i lako postavljanje i korištenje, zauzima malo prostora
• nema faze pripreme za početak rada
• izvedba za vanjsko i unutarnje postavljanje
• ne šteti okolišu i čuva energiju (nema termičkog spaljivanja, bez kemijskih dodataka)
• nema dodatnog zagađenja
• europski i međunarodno patentiran

 

Opis tehnologije Bioclimatic Phoenix

Zagađeni zrak ulazi u reakcijsku komoru u kojoj visokoenergetske UVC zrake uzrokuju kemijsku reakciju. Molekule neugodnih mirisa i otpadnog zraka postaju aktivne. Istovremeno se stvaraju radikali kisika i ozon kao oksidanti. Proces oksidacije određen je postojećim organskim smjesama koje sadrže samo ugljik, kisik i vodik, koji se pretvaraju u, za okoliš neštetljive, H2O i CO2. Organske i ozonske smjese koje su višak te ne mogu biti oksidirane uništavaju se unutar katalitičkog modula. Nakon toga se pročišćeni zrak, bez mirisa, može ispustiti u okoliš.

Foto-oksidacija
Jezgra Bioclimatic Phoenix compact sistema pročišćavanja otpadnog zraka je fotokemijski proces koji rezultira oksidacijom zagađivala. Pomoću foto-oksidacijskog procesa mogu se uništiti organske smjese poput alkohola, glikola, etera, ketona, estera, alipatika i aromatskih hidrokarbona. Kao pokretačka snaga ove kemijske reakcije koriste se visokoenergetske, kratkovalne UVC zrake.


Bez izlaza
Zagađeni zrak se silom usmjerava kroz saćasto oblikovani katalitički medij da bi se pojačala unakrsna reakcija UV-zračenja i otpadnog plina.

Dvostruki intenzitet
Zbog saćasto oblikovanog katalitičkog medija, povećana površina blizu UV radijacije je raspoloživa za reakciju sa malim padom tlaka.
Ovo povećanje učinkovitosti Pheonix compact sistema za 30% riješeno je kombinacijom veoma snažnih UV lampi i novorazvijenih katalizatora.

Katalitička oksidacija
Nakon foto-oksidacijskih modula, dodatni katalizatori povećavaju učinkovitost foto-oksidacije. Na organske smjese koje teže oksidiraju katalizator djeluje i kao akcelerator u procesu oksidacije i jamči uništenje viška ozona. Katalitički medij može biti premazan aktivnim ugljenom (bez upijanja) ili metalnim oksidima, ovisno o karakteristikama otpadnog zraka.


Tehničke i ekonomske pogodnosti

Lagan pristup
Da bi se osigurao kontinuirani rad sistema, bez održavanja, materijali i smjese koji se koriste moraju biti visoko kvalitetni.
Neophodno održavanje kao i zamjena potrošnih dijelova poput lampi i jedinica balasta mogu se obaviti u kratkom roku, kako bi se izbjegao prekid proizvodnog procesa.

Jedan izvor
Bioclimatic-ov tehničar će instalirati sistem spreman za rad, uključujući sve potrebne regulatore i kontrolne uređaje. Modularna struktura omogućuje da Bioclimatic Phoenix compact sistem može sastaviti i kvalificirano osoblje kupca.
Modularna konstrukcija omogućuje prilagodbu sistema ključnim kriterijima poput razine zagađenja, vrste zagađivala, količini zraka koji treba biti pročišćen, dostupnom prostoru itd.

Vrlo ekonomičan
Modularna konstrukcija, lako sastavljanje i postavljanje, niski troškovi održavanja i najniži troškovi za energiju tek su neki od mnogih razloga zašto koristiti Bioclimatic Phoenix compact.

30% učinkovitiji
Konstruktivne inovacije, najoptimalniji protok zraka i novi katalitički materijal razlog su 30% veće učinkovitosti, što znači da možemo ponuditi uređaje manje veličine a jednake učinkovitosti. Zato kupac plaća manje a dobiva više.

Istraživanja dovode do patenata
Tajna Bioclimatic Phoenix compact sistema je u savršenom pretvaranju tehničkog principa u praktičnu učinkovitost. Nacionalni i međunarodni patenti osiguravaju vodeću ulogu u tehnologiji Bioclimatic-ovim proizvodima diljem svijeta. Nevjerojatne karakteristike i izvanredna učinkovitost postignuti su suradnjom s vodećim istraživačkim institutima i sveučilištima. Godine istraživanja i razvoja učinile su Phoenix-compact modernim sistemom za pročišćavanje otpadnog zraka, jedinstvenim na svijetu.

Financiranje od strane Ureda za zaštitu okoliša Njemačke
Zbog svog značaja za zaštitu okoliša i razvoja nove tehnologije razvoj Bioclimatic Phoenix compacta je financiran i od strane Ureda za zaštitu okoliša Njemačke.

KATEGORIJA PROIZVODA

PROČIŠĆAVANJE ZRAKA > ZA OTPADNI ZRAK

Njemačka kvaliteta izrade
Proizvođač ionizatora i pročišćivača zraka, njemačka tvrtka Bioclimatic, više od 40 godina proizvodi visokokvalitetne uređaje za pročišćavanje zraka i stvaranje zdrave atmosfere.

Pouzdanost sistema za pročišćavanje zraka Bioclimatic
Svaki proizvod Bioclimatic se prije isporuke ispituje u tvornici, kako bi u potpunosti zadovoljavao sve deklarirane vrijednosti.

Financiranje iz europskih fondova
Bioclimatic uređaji proizvode se u EU i idealni su za financiranje iz europskih fondova.

  • Uspješno poslujemo preko 35 godina

  • Zastupamo najbolje svjetske proizvođače u našoj djelatnosti

  • Poslovanje nam se bazira na kvaliteti, inovativnosti i energetskoj učinkovitosti

  • Osiguravamo podršku projektantima

  • Osiguravamo podršku prije, za vrijeme i nakon prodaje

  • Osiguravamo servis i originalne rezervne dijelove za naše uređaje

  • Surađujemo sa brojnim kooperantima u Hrvatskoj i regiji

EU proizvod
Bioclimatic Phoenix je proizvod njemačke tvrtke Bioclimatic.
Svi uređaji Bioclimatic proizvode se u tvornici u Njemačkoj.

Pomoć pri projektiranju
Radite li na nekom projektu Bioclimatic u suradnji s EMA d.o.o. pomoći će vam u integriranju sistema pročišćavanja zraka Bioclimatic Phoenix u vaš projekt.

Pogledajte neke od brojnih zadovoljnih korisnika u Hrvatskoj i regiji na referentnoj listi.