Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka na web stranici www.ema.hr

Osobni podatak
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu osobu, odnosno osobu koja se može izravno ili neizravno identificirati (npr. ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte i sl.) na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Svrha prikupljanja
Osobne podatke prikupljamo u svrhu poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga na ema.hr kako bismo mogli udovoljiti interesima i potrebama posjetiteljima web stranice i postojećim i potencijalnim kupcima, informirati o postojećim i novim sadržajima te uslugama ema.hr. Cilj prikupljanja podataka je upoznati sve zainteresirane s proizvodima EMA d.o.o.

Obrada podataka
Pristup web stranici ema.hr je slobodan i registracija nije potrebna. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na stranici. Prilikom unosa podataka u kontakt formu možemo obrađivati sve podatke iz kontakt forme: ime, prezime, adresu elektroničke pošte, kontakt broj, naziv i adresa poduzeća. Uz navedeno, imate mogućnost unijeti i dodatne osobne podatke ako to želite.

U svakom trenutku korisnik se može odjaviti s liste primatelja newslettera, slanjem obavijesti na email adresu ema@ema.hr ili pozivom na broj telefona 01 4552707 te odjavom unutar newslettera. Isključivanje funkcionalnosti možete napraviti i sami ukoliko vam je ona ponuđena u promotivnoj e-poruci.

Od osobnih podataka koje obrađujemo, ostalim korisnicima neće prilikom korištenja web stranice ema.hr biti vidljivi vaši podaci, kao ni ostali osobni podaci koje ste unijeli putem kontakt forme. Unosom podataka u kontakt formu ili newsletter prijavu na web stranicu ema.hr dajete izričitu privolu da se vaši osobni podaci koje ste unijeli obrađuju u svrhu i na način predviđen našim Pravilima zaštite privatnosti na web stranici ema.hr.

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka
Ema d.o.o. poštuje vašu privatnost te obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.

Vaša privola
Vaše osobne podatke obrađujemo samo na temelju vaše privole – slobodno danog i izričitog očitovanja da osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima popunjavanjem kontakt forme i korištenjem web stranice obrađujemo u svrhu određenu ovim Pravilima zaštite privatnosti. Vašu privolu zatražit ćemo prilikom popunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na web stranicama ema.hr.

Povlačenje privole
U svakom trenutku možete povući svoju privolu. Povlačenje privole biti će jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Obrada osobnih podataka
Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podacima koji nisu dostupni ostalim korisnicima portala ne bi neovlašteno pristupalo te da bismo osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Poruke u elektroničkom obliku
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.

Brisanje i vaš pristup osobnim podacima
Spremanje osobnih podataka. Vaše osobne podatke koje ste nam učinili dostupnima prilikom popunjavanja kontakt forme spremat ćemo za vrijeme postojanja web stranice ema.hr. Nakon toga vaše osobne podatke ćemo brisati osim ako nam ne dopustite daljnje čuvanje vaših osobnih podatka.

Vaš pristup podacima
Vi ste ovlašteni zatražiti brisanje podataka u svakom trenutku. Ujedno, ovlašteni ste u svako doba zatražiti obavijest o tome koje vaše osobne podatke spremamo u našoj zbirci osobnih podataka registriranih korisnika, kao i zatražiti da sve ili neke osobne podatke izmijenimo ili izbrišemo. To ćete učiniti tako da na mail adresu ema@ema.hr dostavite obavijest s vašim zahtjevom. Ukoliko postavite jedan od takvih zahtjeva, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Ograničenje odgovornosti
Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili dostupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovih Pravila zaštite privatnosti.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Statistika poslužitelja
Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički program. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za web stranicu ema.hr. Takvi statistički programi omogućuju nam utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike. Takav program je potrebno uvesti radi učinkovitosti strukture naše web stranice te mjerenja posjećenosti web stranice ema.hr.

Sigurnost podataka
Radi sigurnosti podataka na web stranici ema.hr te kako bismo osigurali da sadržaji, funkcionalnosti i usluge web stranice ema.hr budu pristupačni svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi programe koji prate posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na web stranici ema.hr strogo su zabranjeni.

Kolačići (eng. Cookies)
Pridržavamo pravo koristiti cookije na web stranici ema.hr. Saznaj sve o kolačićima na https://ec.europa.eu/info/cookies_hr

Svrha kolačića
Web stranica ema.hr prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Zabrana kolačića
Ovlašteni ste zabraniti primanje kolačića s web stranice ema.hr tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Kontrola
Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvijek nalaze u našim zbirkama osobnih podataka) ili ubuduće prestati koristiti te podatke.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici ema.hr ili u vezi s vašim iskustvima s ovom web adresom, molimo vas da nam se javite na: ema@ema.hr.

Promjene i prestanak Pravila zaštite privatnosti na web stranici ema.hr
EMA d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web stranice te Pravila zaštite privatnosti na web stranici ema.hr u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Pravila zaštite privatnosti primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane EMA d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web stranice.