Dvostruka inteligencija za jedinstveno higijensko ovlaživanje zraka.
Condair DL – dvije adijabatske metode ovlaživanja inteligentno kombinirane.

Hibridni adijabatski ovlaživač zraka Condair DL temelji se isključivo na prednostima dva načina ovlaživanja: atomiziranja i ishlapljivanja. Takvo integrirano rješenje eliminira probleme koji mogu nastati zasebnom primjenom svakog od tih načina ovlaživanja. Kada je riječ o higijeni, utrošku energije i isplativosti, ovaj sistem ovlaživanja je najbolji izbor.

Dokazan u praksi i nagrađivan
Condair DL unaprijeđeni je model Condair Dual2, koji je najuspješniji sistem za adijabatsko ovlaživanje zraka.
Kvaliteta njegovog sustava higijene pokazala se u praksi te je dokazana i nagrađivana od strane neovisnih organizacija zaduženih za javno zdravstvo. Ukupni razvoj uređaja Condair DL proveden je imajući u vidu najveću moguću higijensku sigurnost. Detaljna konstrukcijska rješenja djeluju preventivno i sprječavaju nekontrolirani rast mikroba unutar svih dijelova ovlaživača zraka.

Inteligentna kombinacija dviju adijabatskih metoda ovlaživanja
Atomiziranje
Voda za ovlaživanje atomizira se pod niskim tlakom pomoću sapnica, stvarajući fine čestice – aerosolove. Sapnicama za atomiziranje može se podesiti jačina raspršivanja i optimalno se poprečno rasporediti po cijelom uređaju. Takvim se rasporedom postiže učinkovito raspršivanje i ravnomjerno raspoređivanje vodene magle.
Ishlapljivanje
Patentirana jedinica za ishlapljivanje, izrađena od vrlo kvalitetne keramike, nalazi se na kraju ovlaživača zraka. Na njoj se zadržava do tada neishlapljela voda raspršena iz sapnica, koja nakon toga postiže najbolje moguće ishlapljivanje. Keramički elementi omogućavaju maksimalnu iskoristivost visokokvalitetne vode za ovlaživanje. Istodobno sprječavaju mogućnost pojave kondenzacije nakon ovlaživača.


Podesive sapnice za fino atomiziranje

Način rada koji omogućuje nizak tlak pruža znatnu uštedu energije zbog smanjene kompresije. Niskotlačne sapnice za fino atomiziranje vode rade u rasponu tlaka od 2 do 10 bara i u potpunosti su otporne na trošenje.
Sama sapnica položena je na fleksibilni nosač koji se može podesiti pod pravim kutem ili pod kutem od 15°. Pomoću toga raspršivački mlaz iz sapnice može se zakrenuti tako da se raspršenom vodom za ovlaživanje pokriju u potpunosti sva područja keramike za ishlapljivanje.

Ishlapljivanje vode s kompletne površine
Što je veća vlažna površina keramičkih elemenata tim je viša iskoristivost vode. Stoga se kod ovlaživača zraka Condair DL ishlapljivanje vode za ovlaživanje odvija na cijeloj površini koju pokriva ukupni presjek strujanja zraka. Iskorištena površina keramičkih elemenata raspoloživa je za potpun prihvat dotoka vode.

Zrak bez aerosolova
Pomoću patentirane keramičke jedinice za ishlapljivanje voda za ovlaživanje u potpunosti se odvaja od zračne struje te učinkovito ishlapljuje.

Iznimno kratka ovlaživačka sekcija od samo 600 mm
Niskotlačni sistemi uglavnom su kraćih dimenzija, u usporedbi s visokotlačnim ovlaživačima.
Rasporedom keramičkih elemenata za ishlapljivanje i raspršenim mlazom sapnica za fino atomiziranje po cijeloj površini ukupna dužina uređaja Condair DL može se smanjiti na samo 600 mm.
Zahvaljujući tako kratkoj ovlaživačkoj sekciji Condair DL postiže znatnu uštedu materijala kod izrade klima komora.

Regulacija visoke preciznosti
Jedinstvena kombinacija sistema za atomiziranje i konstantnog podešavanja količine vode omogućuje visoku preciznost regulacije rada uređaja. Najprije se aktivira 15 razina sistema za atomiziranje. Potom se pokreće pumpa ovlaživača s regulacijom brzine okretaja uz neprekidno povećavanje učinka ovlaživanja sve dok ne dostigne potreban kapacitet ovlaživanja.
Zajedno s ishlapljivanjem vode s keramičkih elemenata postiže se najveća moguća preciznost regulacije na svakoj točki primjene – i to u ukupnom rasponu učinkovitosti od 0 do 100%.
Takav je sistem energetski učinkovit, štedi vodu za ovlaživanje i ispunjava stroge zahtjeve točnosti mjerenja vlažnosti zraka.

Iznimno efikasan niskotlačni sistem ovlaživanja Condair DL
Niskotlačni princip rada pruža znatnu uštedu energije zbog smanjene kompresije. Kombinacijom ovlaživača zraka Condair DL i sustava reverzibilne osmoze Condair AT2 visokotlačna pumpa u sistemu ovlaživača postaje nepotrebna. Izostavljanjem visokotlačne pumpe potrošnja električne energije smanjuje se gotovo na nulu.
Neprekidnim dovodom vode uvijek je raspoloživa potrebna količina vode uz točno odgovarajući tlak. Ovime se ne postiže samo 100%- tna ušteda pumpe i potrošnje pumpe ovlaživača, već se iskorištena električna energija optimalno upotrebljava u cjelokupnom radu uređaja pomoću regulacije frekvencije prilikom pripreme vode.
Time nastaju i goleme uštede potrošnje energije za pripremu vode.

Učinkovita sterilizacija
Koncept HygienePlus® obuhvaća niz mjera za učinkovitu neutralizaciju mikroba. Za to je najzaslužnija patentirana ionizacija srebrom koja jamči pouzdanu higijensku sigurnost. Ioni srebra su učinkoviti, precizno se mogu dozirati i koriste se bez poteškoća. Na taj se način sprječava razmnožavanje mikroorganizama. Elektronička regulacija pomoću automatskog nadzora kapaciteta čini sigurnim precizno doziranje s neprekidnim suzbijanjem mikroba. Ioni srebra unaprjeđuju higijenske uvjete u svim dijelovima ovlaživača kroz koje teče voda.

Sterilni filtar
Sterilni filtar u instalacijama vode s automatskim samostalnim nadzorom osigurava dodatnu sigurnost higijene. Ako je voda onečišćena mikrobima ili sadrži biofilm, sterilni filtar sigurno štiti od ulaska tih tvari u kanale.

Automatsko ispiranje instalacija dovoda vode
Voda koja se zadržava u instalacijama predstavlja opasnost za higijenu. Stoga se dovodi vode na ovlaživaču zraka Condair DL, nakon prestanka rada uređaja u trajanju od 12 sati, u potpunosti prazne. Uz to, svaki ciklus pokretanja ovlaživača zraka pokreće i automatsko ispiranje dovoda vode.

Opcionalno ispiranje tlačnim zrakom u sustavu ovlaživača Condair DL
Opcionalno se instalacije dovoda vode ovlaživača Condair DL mogu isprati tlačnim zrakom i isušiti. To je moguće učiniti automatski nakon određenog mirovanja uređaja ili kada korisnik samostalno odredi. Vrijeme i trajanje ispiranja tlačnim zrakom također se mogu slobodno odabrati.

Opcionalna dezinfekcija s pomoću H2O2
Opcionalno je dostupna mogućnost provođenja preventivne neutralizacije mikroba dezinfekcijom s pomoću H2O2. Količina, vrijeme i trajanje ciklusa dezinfekcije jednostavno se podešavaju u upravljačkom sustavu ovlaživača zrak Condair DL.

KATEGORIJA PROIZVODA

KANALNI OVLAŽIVAČI ZRAKA > ADIJABATSKI


Pouzdanost ovlaživača zraka Condair

Svaki ovlaživač zraka Condair se prije isporuke ispituje u tvornici, kako bi u potpunosti zadovoljavao sve deklarirane vrijednosti.

Financiranje iz europskih fondova
Svi Condair uređaji proizvode se u EU i idealni su za financiranje iz europskih fondova.

Švicarski proizvod s jamstvom od 2 godine
Condair DL je proizvod švicarske tvrtke Condair s jamstvom od 2 godine.
Condair ovlaživači zraka proizvode se u tvornici u Njemačkoj.

  • Uspješno poslujemo preko 35 godina

  • Zastupamo najbolje svjetske proizvođače u našoj djelatnosti

  • Poslovanje nam se bazira na kvaliteti, inovativnosti i energetskoj učinkovitosti

  • Osiguravamo podršku projektantima

  • Osiguravamo podršku prije, za vrijeme i nakon prodaje

  • Osiguravamo servis i originalne rezervne dijelove za naše uređaje

  • Surađujemo sa brojnim kooperantima u Hrvatskoj i regiji

Pomoć pri projektiranju
Radite li na nekom projektu Condair u suradnji s EMA d.o.o. pomoći će vam u integriranju elektroparnog ovlaživača zraka Condaira DL u vaš projekt.

BIM model
BIM model uređaja možete preuzeti ovdje.

Pogledajte neke od brojnih zadovoljnih korisnika u Hrvatskoj i regiji na referentnoj listi.