Calorex HRD   bazenska klima komora

Sustav za potpunu kontrolu uvjeta okoline za rekreacijske i komercijalne/javne zatvorene bazene.
Calorex HRD bazenska klima komora – najsuvremenije rješenje uz veliku uštedu energije.

Princip rada bazena

Zatvoreni bazen pruža veliki užitak i rekreaciju svojim korisnicima tijekom cijele godine. Svejedno da li je bazen u privatnom vlasništvu ili je dio nekog hotela, kluba ili javne ustanove, rukovatelj mora biti siguran da je skupa građevina zaštićena za budućnost, te da su dostupne mnoge ekonomične mjere kako bi se troškovi održavanja sveli na minimum.

Calorex HRD bazenska klima komora – sustav rekuperacije energije i odvlaživanja
Održavanje ugodne atmosfere u bazenskom prostoru zahtjeva da se bazenska voda i zrak održavaju na 27°C odnosno 29°C. Zagrijavanje se obično odvija pomoću izmjenjivača topline koji su spojeni na bojler (plinski ili električni).
Rezultirajuće isparavanje bazenske vode, koja sadrži većinu ulazne topline u obliku latentne energije, treba ukloniti kako bi se održila ugodna okolina, te spriječilo oštećivanje zgrade bazena.

Današnji odgovor na ovaj problem kod velikih bazena je HRD odvlaživač sa toplinskom pumpom, uređaj potpuno automatske kontrole klimatizacije.
HRD recirkulira bazenski zrak iz kojega onda odvaja suvišnu vlagu, te vraća latentnu toplinsku energiju. Sva pogonska energija se dodaje vraćenoj energiji i automatski dodaje bazenskoj vodi i zraku. Kontrolirana količina svježeg zraka se kontinuirano dodaje kako bi se održala kvaliteta bazenskog zraka.

Calorex HRD bazenska klima komora je sustav za rekuperaciju topline i odvlaživanje napravljen za rekreacijske bazenske komplekse i komercijalne/javne zatvorene bazene koji obuhvaća slijedeće:

  • odvlaživač zraka sa rekuperacijom topline
  • LPHW izmjenjivač za zagrijavanje bazenskog zraka
  • kontrolni panel za kontrolu svih parametara u bazenskom prostoru
  • kontrola temperature vode bazena
  • toplinska energija rekuperirana i bazenskoj vodi i zraku
  • hlađenje bazenskog zraka uz rekuperaciju energije
  • svi senzori i kontroleri unutar kućišta uređaja
  • kućište u potpunosti električki izolirano

Tvrtka CALOREX dugi niz godina proizvodi i projektira toplinske pumpe i odvlaživače za bazensku industriju svih veličina i modela. Od najmanjih privatnih bazena do najvećih javnih rekreacijskih centara, Calorex ima rješenje.

Engleski proizvod
Calorex HRD je originalni engleski proizvod.

Radite li na nekom projektu, Calorex u suradnji s EMA d.o.o. pomoći će vam u integriranju bazenske klima komore Calorex HRD u vaš projekt.

Pogledajte neke od brojnih zadovoljnih korisnika u Hrvatskoj i regiji na referentnoj listi.

Dokumentacija Calorex HRD:

Prospekt Calorex HRD (pdf, 2.14 MB)
Zašto Calorex HRD (pdf, 592 kB)
Primjer Calorex HRD 1 (pdf, 374 kB)
Primjer Calorex HRD 2 (pdf, 592 kB)